31
Окт
29
Окт
31
Окт
30
Окт
Објављен је Службени гласник РС – број 118/2014.
30
Окт
30
Окт
29
Окт
Објављен је Службени гласник РС – број 117/2014.
28
Окт
28
Окт
Објављени су Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закон о привременом уређивању начина исплате пензија и Закон о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања - избор прописа из "Службеног гласника РС", број 116 од 27. октобра 2014. године
27
Окт
Објављен је Службени гласник РС – број 116/2014.
12345678910