19
Сеп
10
Сеп
16
Сеп
Објављен је Службени гласник РС – број 100/2014.
15
Сеп
11
Сеп
11
Сеп
Објављени су Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању, Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима, Закон о измени и допуни Закона о платама државних службеника и намештеника, Закон о допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама, Закон о изменама и допунама Закона о државној управи и Закон о измени Закона о здравственом осигурању - избор прописа из "Службеног гласника РС", број 99 од 11. септембра 2014. године
11
Сеп
Објављен је Службени гласник РС – број 99/2014.
09
Сеп
Објављен је Службени гласник РС – број 98/2014.
09
Сеп
09
Сеп
12345678910